Не Виновен

Максим Башев
Холст, Акрил
120×100 | 2020